naglówek strony

 
Verfassungsentwurf

Komentare

Krebs-Statistik

Überleben mit Chemo
Alle Artikel über die Germanische
  Heilkunde

entstammen aus Originaltexten
von Dr.med. Mag.theol. Ryke Geerd Hamer
Dr Hamer - Norges H?yesterett 06.12.09 (Norwegisch) PDF Drucken E-Mail

     

 

Dr. med. Mag. Teol. Ryke Geerd HAMER
Spesiallege for indre medisin med yrkesforbud
på grunn av ikke‐avsvergelse fra den (Germanske) Nye Medisin
Sandkollveien 11
N‐3229 Sandefjord
 

 

Tel.: 0047 33522133 / Fax: 0047 33522134
Email: ryke.geerd.hamer@sfjbb.net

 
 

 

6. desember 2009

Norges Høyesterett
Saksnr. : 09‐117726ASD‐ALA‐9
Høyesteretts plass 1
Postboks 80, 16 Dep.
0030 OSLO
 

 Gjelder: Saksbehandlingsfeil
Ære domstolen
Høyesteretten har kanskje gitt Agder lagmannsrettens i oppdrag å oppfordre den norske legeforeningen å komme med mulige bevis for at den Germanske Nye Medisin er feil ‐ noe som også har vært klagen min.
Legeforeningen har ikke etterkommet oppfordringen og kunne heller ikke gjøre det. Derimot var de forpliktet til det.

Dommer Peter Bygge‐Hjorth fra Sandefjord tingrett sa til meg:
”Den norske legeforeningen er forpliktet til å bevise at den Germanske Nye Medisin er feil. For den har skrevet at De har handlet uforsvarlig for å ikke ha avsverget fra den Germanske Nye Medisin. Dette er en fornærmelse, og forutsetningen er jo at Deres medisin er feil! Men etter dokumentenes stand har De aldri gjort seg skyldig i noe verken som menneske eller som lege. Kan legeforeningen ikke bevise at den Germanske Nye Medisin er feil, så må De få lov til å praktisere som lege etter norsk lov.”

Den norske legeforeningen like som ”det sakkyndige vitnet” professor Smeland har innrømt at de ikke en gang har beskjeftiget seg med den Germanske Nye Medisin i ¼ time. I fremtiden vil dette være en evig skam for norsk medisin!

Derfor lød klagen min fra begynnelsen av at legeforeningen må bevise at den Germanske Nye Medisin er feil. Men den vet helt nøyaktig at den ikke kan bevise dette.
Men slik lød klagen min.

Det virker som om legeforeningens to instanser, lagmannsretten og tingretten har jobbet i tett fellesskap (advokat Tvedt: ”rent bedrag”). Dermed har dem ikke bare tatt med døden til tusenvis av norske pasienter i beregningen, men også forårsaket Norges mest morderiske justisskandale i løpet av 3 år (Tvedt) for å si det rett ut.

Jeg antar at det aldri har skjedd før i norsk justishistorie at en klage bare ikke har blitt tematisert i løpet av 4 instanser. Dette er jo den største saksbehandlingsfeil som man overhodet kan tenke seg. I Norge har det sikkert ikke skjedd en saksbehandlingsfeil, som er mer skjebnesvanger enn den fortsettlige og beregnete, pinefulle døden til tusenvis av uskyldige, norske pasienter. Man kan lure på grunnen eller hvem som står bak dette, men det
gjør forbrytelsen ikke ubetydeligere.

Jeg er virkelig glad i mitt gjesteland Norge og de ærlige menneskene, som lever her og som man bare må like. Derfor er jeg skikkelig rystet når jeg blir vitne av de norske myndighetenes og domstolenes forslagenhet og skruppelløshet, som godtar og til og med støtter dette massemordet (Niemitz). Det dreier seg om tusenvis av drepte pasienter ved hjelp av kjemoterapier og morfin. Deres død er unødvendig fordi undersøkelsen, som jeg har krevd i
min klage, ville ha tatt maksimal to dager.

Hva er da vitsen med domstolene? Skal dem ikke straffe og forhindre forbrytelser? Men her er det selveste domstolene som har gjort Norges verste forbrytelse mulig. Dersom Høyesteretten også skulle delta og dekke over disse justisforbrytelsene, så er katastrofen definitiv perfekt!

Derfor må dommerne opp i høyeste instansen tenke godt over hva de gjør: De kan nemlig ikke bare si at de har blitt satt under press av legeforeningen. Det går ikke an!

Høyesteretten bestemmer nå over den første og eneste medisinske revolusjonen i hele verden. Prosessen er av en større kaliber enn inkvisisjonsprosessen mot forfekteren av den kopernikanske læren, Galileo Galilei, fra 1637 i Rom.

Høyesteretten sin dom vil kunne leses via Internett av hele verden og kan bli den norske justisen sin åpenbaringsed. Samtidig ville Høyesteretten være ansvarlig for den ytterligere døden til millioner og kanskje milliarder (?) av pasienter. Ikke bare norske pasienter, men pasienter i hele verden.

Det er ikke til å tenke på.

Dr. Hamer

NB!
Etter min mening så er tingretten sin kjennelse ugyldig på grunn av formelle årsaker:
Jeg fikk kjennelsen én dag før forkynnelsen og uten underskrift. Dette er en alvorlig saksbehandlingsfeil, som ikke kan oppheves.
Foran lagmannsretten ble min klage heller ikke tematisert. Den skrev bare at ”saken ikke vil føre frem” (jf. tvisteloven § 30‐9). Dette er bedrag fra domstolen sin side.
Min straffeanmeldelse til politiet i Sandefjord er allerede ferdig og venter bare på om Høyesteretten deltar i dette rettsbedrageriet eller ikke.

 
< zurück   weiter >
Neue Welt-Ordnung
Microchip

Passwort vergessen?

 Präsentation in pdf

        
   
Menu Content/Inhalt