naglówek strony

 
Dr. Hamer til Politistasjon Sandefjord PDF Drucken E-Mail
      26. november 2009 
Dr. med. Mag. Teol. Ryke Geerd HAMER
Sandkollveien 11
N – 3229 Sandefjord
 
 

Politistasjon Sandefjord

Til etterretning:

Norges Justisminister
Kong Harald fra Norge


Gjelder: Politianmeldelse
               
               mot
               legeforeningen i Oslo
               Sandefjord tingrett
               Skien lagmannsrett
               Høyesterett Oslo

               på grunn av sterk mistanke om bedrageri fra både myndighetene og
               justisen
               og uaktsomt drap på 100 pasienter hver dag
               og muligens overlagt drap for å oppnå befolkningsnedsettelse på grunn av
               ondsinnete grunner

Ære damer og herrer

Det er vanskelig for meg å melde fra til politiet om dette særlig når dommere er involvert, som alminnelig blir sett på som seriøse.

Selv om dette betyr at jeg får fiender, så dreier det ikke om min person, men hovedsakelig om 100 norske pasienter som dør hver eneste dag (blir drept) selv om alle involverte vet at disse pasientene kunne ha hatt en virkelig sjanse til å overleve.

Det dreier seg om den Germanske Nye Medisin (GNM), som har blitt undersøkt og verifisert 30 ganger av leger, embetsleger, professorer og universiteter. Denne medisinen ansees for korrekt, sist fra universitetet Trnava. De involverte er ikke bare kjent med dette faktumet, men hver eneste av dem har også fått kopier av dokumentene!

Det er også kjent at jødene praktiserer den Germanske Nye Medisin siden over 27 år. Rabbiner og professor Joav Merrick fra Beer Sheva-universitetet har sagt dette i en artikkel fra 2005, som ble offentliggjort:
”Begge de to første grunnsetningene fra Hamers arbeid gjelder som anerkjent i dagens helhetsmedisin. Dette gjelder for Hamers første ”lov” om ”kreftens jernregel” og Hamers andre ”lov” om omgjørelsesprinsippet av patogenesen i salutogenesen.”
(The Scientific World Journal, VOL: 5, p. 93-102, 20050128)

I Israel overlever 96,1 % KREFT uten at de blir behandlet med kjemoterapier og morfin. Derimot ligger dødsraten i Europa på 98 % når det gjelder behandlingen med kjemoterapier og morfin. Det betyr at bare 2 % overlever!

Dermed er dette en sak som har med hele det norske folket å gjøre. Bare i Norge dør hver eneste dag 100 uskyldige pasienter. For nesten tre år siden søkte jeg om arbeidstillatelse som lege, og siden da ble det drept allerede 100 000 pasienter. Etter min mening skjedde dette overlagt (?) og forsettlig.

Til det må man vite at de onkologiske sjefene på sykehusene (gjelder i hvert fall for Tyskland) er av jødisk tro. Slik kan det også være i Norge. Selvfølgelig kan man spørre seg selv hvorfor bare pasientene i Israel blir behandlet etter den Germanske Nye Medisin, mens den Germanske Nye Medisin ikke blir tatt til etterretning i de andre statene til tross for de 30 verifikasjonene. Eller burde man kanskje si at det ikke er lov til å ta den i bruk der?

Det dreier seg ikke om antisemittisme for dette er helt ukjent for meg. Tvert imot så unner jeg alle jødiske pasienter som får mulighet til å bli frisk igjen ved hjelp av den Germanske Nye Medisin. Men hvorfor får ikke våre pasienter den samme muligheten? Er det da ikke bare forståelighet at man tror at det står noe system bak dette?

Hvorfor blir mine erkjennelser ikke undersøkt? Jeg krever jo heller ikke noe annet. Og som sagt, så dreier det seg ikke om meg, men om de uskyldige menneskene som stirrer mot veggen og lurer: ”Finnes det noe i verden som gjør at jeg kan overleve dette her?”

Jeg hadde tilbydd å demonstrere en sak foran hvilken som helst lege på universitetsklinikken i Oslo for å bevise at den Germanske Nye Medisin er naturvitenskapelig korrekt. Både legeforeningen og professor Smeland fra universitetsklinikken i Oslo, som har vært vitne, har innrømt at de ikke en gang har beskjeftiget seg med innholdet til den Germanske Nye Medisin i ¼ time.

Den samme menneskeforaktende handlingen finner man igjen hos dommerne som har bestemt uten enhver begrunnelse at ”saken ikke vil føre frem” (§ 30-9, tvisteloven). Det er umulig å begripe sånn arroganse og menneskeforaktelighet spesielt når man tenker på dem som lider og dør i Norge.

Dommer Peter Bygge-Hjorth fra Sandefjord sa til meg: ”Legeforeningen har fornærmet Dem ved å si at det har vært uforsvarlig at De ikke har avstått fra Deres meninger om den Germanske Nye Medisin. Men nå pliktes legeforeningen å bevise at den Germanske Nye Medisin er feil. Dersom den ikke kan bevise dette, så må De få lov til å praktisere den for De ikke har gjort seg skyldig i noe – verken som menneske eller som lege!”

Tenk på det:
Min egentlige klage – at det skal undersøkes at den Germanske Nye Medisin faktisk er korrekt – ble på hele veien gjennom to legeforeningsinstanser og tre domstolsinstanser aldri tematisert! Til det ville det bare ha vært nødvendig med to eller tre dager foran legeforeningen i Oslo i april 2007.
Jeg er sikker på at hele legeforeningen og tre hele domstolsinstanser med 7 eller 8 dommere aldri har blitt anmeldt før på grunn av mistanke om justisbedrag og uaktsomt og forsettlig legemsbeskadigelse med døden til følge. En sånn prosess (ifølge advokat Tvedt den verste justis- og prosesskandale i Norge) har heller ikke funnet sted før.

Herr advokat Hoffstad fra Sandefjord sa en gang:
”Herr Hamer, De kommer ikke til å finne en eneste dommer i Norge, som vil stå på Deres side. Alle er redde for Deres motstanderne!”
Advokat Hoffstad har rett. Den gang kunne jeg ikke tro at noe sånt kunne skje. Nå er det opp til politiet å finne ut hvilken forbrytelse har blitt begått – spesielt fra justisen sin side.

Men det kan også hende at en hvilken som helst losjemester tvinger politiet til å legge ned saken. Jeg ber at Dere tenker dere om! Deres barn, ektefeller eller foreldre kan være de neste på listen. Blir de rammet av kreftsykdommen, så vil det ikke være noe vei ut av det. De dør, mens de jødiske pasientene har mulighet til å bli frisk igjen ved hjelp av den Germanske Nye Medisin.

Da vil det bare være skammen for Norge, som står igjen, og som kan sammenlignes med inkvisisjonsprosessen mot Galileo Galilei i Rom. Denne skammen vil spre seg lynrask via Internett slik at hele verden er vitne av dette. Alle kommer til å snakke om det, og alle kommer til å vite om det.

Jeg fremhever dette en gang til:

Det dreier seg ikke om antisemittisme.
Det dreier seg bare om den forbrytelsen som retter seg mot alle ikke-jødiske pasientene!

Her står jeg fordi jeg må.

Hjelp meg Gud. Amen.

Dr. Ryke Geerd Hamer


NB:
Jeg vedlegger to sakkyndige uttalelsesutdrag fra 2004, som stammer fra professor Niemitz. Han er en naturvitenskapsmann fra Leipzig og har avgjort følgende:
”… Hundretusen av syke blir tatt muligheten til å bli frisk igjen ved hjelp av den Germanske Nye Medisin. Dette skjer siden flere mange år. Grunnen er forbudet fra ”illegale de facto” og ”de jure”. Hundretusen av syke dør – men det stopper heller ikke der. Man kan bare beskrive dette med ordene som ”massemord” eller massedrap” selv om man ikke har lov til å si det juridisk sett. Dermed unngås det ”mord” eller ”drap” for å ikke bli straffet. Ut over det må enhver spør seg selv hvorfor og hvordan man kan tillate noe sånt. Ikke bare dommere, advokatene, politikerne, myndighetene, professorene – nei, alle må gjøre det! Hele samfunnet er involvert i det!

Fasit:
”Etter de naturvitenskapelige kriteriene og nåværende kunnskapene må den (Germanske) Nye Medisin erklæres for korrekt. Derimot er skolemedisinen en udefinerbar grøt som er full av hypoteser. Det er bare ikke mulig å verifisere de grunnleggende og feil forståtte faktaene. Derfor må den ansees som en samling av hypoteser og betegnes som feil etter naturvitenskapen og beste, menneskelige bedømmelse.”

Vedlegg:
Verifikasjonsbekreftelse fra universitetet Trnava  


 
weiter >
Neue Welt-Ordnung
Aktuell ist 1 Gast Online
Microchip

Passwort vergessen?

 Präsentation in pdf

        
   
Menu Content/Inhalt