naglówek strony

 
Fellesforklaring til prosessen foran tingretten i Sandefjord PDF Drucken E-Mail

Sandefjord, 16. april 2009
 
 
Pasienter og deres slektninger kom fra Tyskland, Østerrike, Italia, Frankrike og Norge til Tingretten i Sandefjord for å vise retten at deres kreftsykdom har utviklet seg systematisk etter den Germanske Nye Medisin. Nå føler dem seg dyp såret på grunn av Charlotte Fladmark Hauges skandaløse oppførsel. Hun var da dommeren for denne prosessen. Disse menneskene var ikke kommet for å hjelpe dr. Hamer, men for å hjelpe de såkalte kreftpasientene i Norge.
De hadde ikke forventet en slik arroganse av hjelpedommeren og anser hennes oppførsel som menneskeforaktende. Bare i Tyskland blir 1 500 pasienter daglig drept - i Norge er det unødvendigvis 100. Ved hjelp av den Germanske Nye Medisin har disse pasientene en 98 % sjanse til å overleve!
Like menneskeforaktende anser pasientene og deres slektninger oppførselen til den norske legeforeningen, som har innrømt frekk at de overhodet ikke har undersøkt denne medisinen. Istedenfor har de avvist den Germanske Nye Medisin sammen med en komité av nesten bare lekfolk. Dessuten hadde dr. Hamer erklært seg flere ganger villig til å undersøke tilfeldig mange pasientsaker og til å demonstrere for professorer ved universitetsklinikken i Oslo at denne medisinen ikke har en eneste hypotese og at den er 100 % riktig i motsetning til den såkalte skolemedisinen, som har 5 000 hypoteser og som bare er en udefinerbar grøt av hypoteser ifølge prof. Niemitz (Leipzig). På hele verden finnes det ikke en eneste verifikasjon av denne udefinerbare hypotesegrøten. Derimot har den Germanske Nye Medisinen blitt verifisert hittil 30 ganger og bekreftet, sist av universitetet Trnava.
Undertegnede mener at legeforeningen og hjelpedommer Hauge er medansvarlig og medskyldig for den meningsløse (og overlagte?) døden av 70 000 såkalte kreftpasienter i Norge i de siste 2 årene. I løpet av 25 år døde 1 million norske pasienter på grunn av kjemoterapier og morfin.
Derfor må oppførselen av legeforeningen og dommeren betegnes som uforsvarlig i høyeste grad, for å ikke bruke sterkere gloser. Dommeren har blitt mistenkt for å stå i kontakt med Helsepersonellnemnd. Vi tror at den norske justisen, bortsett fra oss pasienter, har i dag opplevd den sorteste dagen i sin justishistorie. Medhjelp til massemord betyr 20 år fengsel etter folkerett!
 
Til minne: Klokken 11 har hjelpedommeren annullert vitneforklaring av 9 vitner, som hadde stått foran døren og ventet. Dette skjedde uten enhver kunngjøring på forhånd og i total selvtilfreds vilkårlighet. Vitnenes slektninger, som hadde vært tilstedeværende i salen, var brakt ut av fatning og ble forskrekket. De oppfattet dette som ren vilkårlighet som trosser enhver rettsstat. En dag kommer Norge til å beklage og skamme seg over det som har skjedd.
Det er ikke slik at det dreier seg om ingenting. Det dreier seg faktisk om pasienter som blir torturert med kjemoterapier og morfin. Slik dør 100 pasienter hver eneste dag her i Norge.
Ifølge advokat Tvedt har det aldri funnet sted en slik skandaløs prosess i den norske justisen før. Vi ville gjerne ha hjulpet våre norske og verdensomspennende lidelsesfeller, men rettens og legeforeningens brutalitet har ikke tillatt dette.
3 dager senere la det norske fjernsynet på litt til: Det ble utstrålt sendinger med ille bakvaskelses- og
     forfølgelseskampanjer to dager etter hverandre.

C. Buck
L. Eberle
W. Mutschitsch
G. Sparuer
M. Welte

I navne fra alle vitner og pårørende

Michaela Welte

 
< zurück   weiter >
Neue Welt-Ordnung
Microchip

Passwort vergessen?

 Präsentation in pdf

        
   
Menu Content/Inhalt