Dr. Hamer: Herr borgermester Bj?rn Ole Gleditsch
  
       27. januar 2010


Herr borgermester
Bjørn Ole Gleditsch
N-3229 Sandefjord

Ære herr borgermester

Jeg takker hjertelig for Deres brev av 20.01.2010.
Men jeg tror nok at det foreligger én stor misforståelse.
Nå er jeg i en alder (nesten 75) der man ikke lenger ønsker å kjøpe eller eie noe klinikk. Jeg ville bare ha bedt vennene mine i det ytterste nødstilfelle om å sponse slik at vi har et tilfluktssted for våre pasienter.
Snarere hadde jeg foreslått en kooperasjon med Dem:
Målet mitt er at sykehuset fortsatt tilhører byen Sandefjord og blir til ”byens universitetsklinikk”.

Selvfølgelig er mange hundre pasienter interessert i å bli tatt opp for å få behandling etter grunnreglene i den Germanske Nye Medisin. Men selvfølgelig ville sykehuset, som ikke bare behandler kreftsykdommer, men også alle andre såkalte sykdommer, være tilgjengelig for hver eneste pasient fra Sandefjord. At det utdannes leger i universitetsklinikken for den Germanske Nye Medisin, er selvsagt!
Siden jeg ikke er interessert i å tjene penger på pasientene, ville dem betale til Sandefjord byen.
Muligens forstår De mitt anliggende bedre når jeg forklarer det på den måten:
I Israel og hele verden blir de jødiske pasientene behandlet etter den Germanske Nye Medisin, og overlever med 98 til 99 % - uten kjemoterapier.

Derimot blir pasientene i alle såkalte kreftklinikker i Europa behandlet med kjemoterapier og dør med 98 %. Det finnes mange representative statistikker om dette!
Jeg synes at Sandefjord kommune ikke inngår noe risiko når den stiller klinikken for en sånn pilotprosjekt til disposisjon istedenfor å la sykehuset forbli tomt og forlatt. Og finnes det pasienter, som vil behandles etter den såkalte skolemedisinen, så kan dem jo gå til Tønsberg eller Larvik for å få denne behandlingen der.
I det planlagte sykehuset bygges alt på frivillig basis.
Det skal praktiseres naturvitenskapelig funderte Germanske Nye Medisin. Vi hadde bestemt oss for herr dr. Augestad som frivillig ”observator”, som skulle passe på at alt foregår korrekt slik det skal være i et seriøst universitet.

Jeg kommer ikke til å praktisere selv ved universitetsklinikken Sandefjord. Jeg vil fungere som universitetsrektor og ha ledelsen siden jeg er opphavsmannen bak den Germanske Nye Medisin og har videreutviklet den.
Jeg tror neppe at De kan ha noen innvendinger når nesten alle kreftsyke pasienter (også norske pasienter) får muligheten til å overleve etter behandlingen i universitetsklinikken i Sandefjord. De vil ha den samme overlevelsesmuligheten som de jødiske pasientene har nå både i Israel og resten av verden siden 29 år (98 til 99 %). Tvert imot: Sandefjord vil være et mekka innen medisinen i løpet av veldig kort tid.

Med vennlig hilsen

Dr. Ryke Geerd Hamer
UniversitetsrektorNB:
Herr Gleditsch, jeg tilbyr en uoffisiell presentasjon av 4 eller 5 norske pasienter (som De selv kan ta med seg) på et sted, som De velger. De kan komme alene eller ta med noen kjente som De stoler på. Dermed kan De overbevise Dem selv og personlig om riktigheten til den Germanske Nye Medisin og at det er veldig viktig å ha en sånn institusjon.
Jeg kommer til å spørre pasientene for å fastslå deres konflikter og diagnoser. Jeg vil ta med meg oversettere. Dersom det er mulig, ber jeg om at pasientenes CT’ene stilles til disposisjon.